top of page

 מעצבים זיכרון

ערכת פעילות ושיח קבוצתי

לקראת יום הזיכרון יצרנו בוויקס את ערכת הפעילות ״מעצבים זיכרון״, המבוססת על העבודות שנכללו בפרויקט Design Duty בעקבות השבעה באוקטובר. הערכה מיועדת למדריכים, לאנשי חינוך ולכל מי שמחפש כלים ליצירת שיח רגשי ויצירתי סביב אבל לאומי, זיכרון ותקווה.

bottom of page